Hiển thị 1–15 trong 114 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
45,000 VNĐ3,800,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock


Xà phòng hóa của chất béo với KOH được sử dụng để chuẩn bị “kali tương ứng với xà phòng “, đó là mềm hơn so với sodium hydroxide phổ biến hơn có nguồn gốc từ xà phòng.

20,000 VNĐ750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

105,000 VNĐ4,450,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

90,000 VNĐ16,250,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

50,000 VNĐ5,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

35,000 VNĐ6,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

25,000 VNĐ5,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

450,000 VNĐ15,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

50,000 VNĐ5,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ11,375,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

75,000 VNĐ12,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

35,000 VNĐ750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

25,000 VNĐ13,300,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

30,000 VNĐ10,050,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock