Hiển thị 1–15 trong 114 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
45,000 VNĐ400,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock


Xà phòng hóa của chất béo với KOH được sử dụng để chuẩn bị “kali tương ứng với xà phòng “, đó là mềm hơn so với sodium hydroxide phổ biến hơn có nguồn gốc từ xà phòng.

20,000 VNĐ750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

105,000 VNĐ4,450,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Sold out
70,000 VNĐ

AVAILABILITY: Out of stock

Sold out
110,000 VNĐ

AVAILABILITY: Out of stock

50,000 VNĐ1,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ1,600,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

35,000 VNĐ1,400,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

150,000 VNĐ1,200,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

450,000 VNĐ15,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

21,000 VNĐ2,050,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ3,050,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ1,300,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ3,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ5,250,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock