Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!

Thông tin thanh toán


Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng
Số tài khoản: 0041 000 245 102
Chủ tài khoản: Phan Duy Cường

Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đà Nẵng
Số tài khoản: 200 920 604 9110
Chủ tài khoản: Phan Duy Cường

Lưu ý:

– Chi phí chuyển khoản (nếu có) sẽ được thanh toán bởi người mua. Xin vui lòng thanh toán giá trị đơn hàng và chi phí chuyển khoản (nếu có). Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin chi phí chuyển khoản tại ngân hàng của mình.

 – Xin quý khách vui lòng ghi rõ Tên người mua hàng kèm theo mã số xác nhận đơn hàng khi chuyển khoản để chúng tôi có thể xác thực việc thanh toán. Sản phẩm của quý khách sẽ không được chuyển nếu việc thanh toán chưa hoàn tất.

Ví dụ thông tin chuyển khoản: Nguyen Van A 22292

Trong đó Nguyen Van A là tên người nhận. 22292 là mã đơn hàng

Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.