0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  Acid bazơ

  Xem tất cả 11 kết quả

  Filter by price

  Acid citric

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,750,000 đ

  Acid citric

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,750,000 đ

  Acid salicylic

  5.00 out of 5
  100,000 đ4,500,000 đ

  Acid salicylic

  5.00 out of 5
  100,000 đ4,500,000 đ

  Kojic acid

  5.00 out of 5
  50,000 đ4,300,000 đ

  Kojic acid

  5.00 out of 5
  50,000 đ4,300,000 đ

  Stearic acid

  5.00 out of 5
  45,000 đ4,500,000 đ

  Stearic acid

  5.00 out of 5
  45,000 đ4,500,000 đ

  NaOH (xút)

  25,000 đ4,000,000 đ

  NaOH (xút)

  Nguyên liệu chính trong quá trình xà phòng hóa, sản xuất các sản phẩm tẩy rửa

  25,000 đ4,000,000 đ

  Glycolic acid

  450,000 đ15,500,000 đ

  Glycolic acid

  450,000 đ15,500,000 đ

  KOH – Potassium hydroxide

  KOH có tính kiềm mạnh, độ pH =13. Trong sản xuất mỹ phẩm, KOH thường được ứng dụng là chất trương nở carbomer và là chất trung hòa độ pH trong sản phẩm.

  45,000 đ4,000,000 đ

  Kojic acid tan nước

  150,000 đ51,000,000 đ

  Kojic acid tan nước

  150,000 đ51,000,000 đ
  X