Xem tất cả 11 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
150,000 VNĐ51,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Sold out

AVAILABILITY: Out of stock


45,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock


Xà phòng hóa của chất béo với KOH được sử dụng để chuẩn bị “kali tương ứng với xà phòng “, đó là mềm hơn so với sodium hydroxide phổ biến hơn có nguồn gốc từ xà phòng.

Sold out

AVAILABILITY: Out of stock


Sold out

AVAILABILITY: Out of stock


450,000 VNĐ15,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

25,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ4,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

50,000 VNĐ4,300,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

100,000 VNĐ4,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

60,000 VNĐ3,750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao