Nguyên liệu làm mỹ phẩm là tập hợp những nguyên liệu thành phần có trong một sản phẩm mỹ phẩm hoàn chỉnh bao gồm chất nền, chất tạo đặc – nhũ hóa, hoạt chất, phụ gia, chất bảo quản. Những nguyên liệu này đều phải tuân theo quy tắc bào chế mỹ phẩm – hiểu và nắm rõ được bạn hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia bào chế mỹ phẩm