Chất nhũ hóa thường được sử dụng để kết hợp các hoạt chất, dầu và nước trong làm mỹ phẩm. 3C cung cấp chất nhũ hóa đảm bảo an toàn chất lượng