Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!
CHỌN NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÍNH GIÁ
Chất nền
Chất nhũ hóa
Chất tạo gel - Tạo bọt
Bơ và sáp
Tinh dầu
Bột
Potein và vitamine
Acid Bazơ
Chất bảo quản
Hương thơm
TỶ LỆ SỦ DỤNG
(Theo khối lượng hoặc %)
Dầu Tràm Trà: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Gel lô hội: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Hương dâu merry: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Hương kiwi xanh: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Hương drakkar: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Hương Cold water: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
cab" value="" data-decimals="2" data-thousand-separator="," data-decimal-separator="." data-currency="Cocamidopropyl betaine: " data-format="" data-exclude="0" data-default-value="" />
Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.