Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!
CHỌN NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÍNH GIÁ
Chất nền
Chất nhũ hóa
Chất tạo gel - Tạo bọt
Bơ và sáp
Tinh dầu
Bột
Potein và vitamine
Acid Bazơ Muối
Chất bảo quản
Hương thơm
Nguyên liệu mới
KHỐI LƯỢNG MUỐN LÀM (kg)
-
+
TỶ LỆ SỦ DỤNG
(Theo khối lượng hoặc %)
Dầu Tràm Trà: " data-format="" data-default-value="" />
Kaolin pháp: " data-format="" data-default-value="" />
Hương dâu merry: " data-format="" data-default-value="" />
Hương kiwi xanh: " data-format="" data-default-value="" />
Hương drakkar: " data-format="" data-default-value="" />
Hương Cold water: " data-format="" data-default-value="" />
cab" value="" data-decimals="2" data-thousand-separator="," data-decimal-separator="." data-currency="Cocamidopropyl betaine: " data-format="" data-default-value="" />
Phí gia công: 0
Phí chiết rót: 0
Thành tiền: 0
Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.