Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!

Tag Archives: công dùng của Matte paste

  • Gia công Matte paste

    Mẫu thử Matte paste BÁO GIÁ GIA CÔNG MATTE PASTE 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 1,571,000 đ 1,484,000 đ 1,397,000 đ 1,310,000 đ 1,222,000 đ 1,135,000 đ 1,048,000 đ 960,000 đ 873,000 đ Thành phần: Nước RO ,Hương amber # 48 ,Hương musk #45 ,EHGP ,PVA ,PVP ,Acrylate copolymer ,Sáp carnauba [...] More  →
Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.