0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  Sữa tắm

  Xem tất cả 12 kết quả

  Filter by price

  Baking soda

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,650,000 đ

  Baking soda

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,650,000 đ

  Bột mica

  5.00 out of 5
  200,000 đ56,000,000 đ

  Bột mica

  5.00 out of 5
  200,000 đ56,000,000 đ

  Bột ngọc trai

  5.00 out of 5
  130,000 đ47,500,000 đ

  Bột ngọc trai

  5.00 out of 5
  130,000 đ47,500,000 đ

  Bột cám gạo

  5.00 out of 5
  50,000 đ900,000 đ

  Bột cám gạo

  5.00 out of 5
  50,000 đ900,000 đ

  Acid citric

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,750,000 đ

  Acid citric

  5.00 out of 5
  60,000 đ3,750,000 đ

  Allantoin

  5.00 out of 5
  100,000 đ13,000,000 đ

  Allantoin

  5.00 out of 5
  100,000 đ13,000,000 đ

  Đất sét Bentonite

  5.00 out of 5
  130,000 đ19,000,000 đ

  Đất sét Bentonite

  5.00 out of 5
  130,000 đ19,000,000 đ

  Bột than hoạt tính

  5.00 out of 5
  60,000 đ2,800,000 đ

  Bột than hoạt tính

  5.00 out of 5
  60,000 đ2,800,000 đ

  Stearic acid

  5.00 out of 5
  45,000 đ4,500,000 đ

  Stearic acid

  5.00 out of 5
  45,000 đ4,500,000 đ

  Glycolic acid

  450,000 đ15,500,000 đ

  Glycolic acid

  450,000 đ15,500,000 đ
  X