Mã vạch mỹ phẩm

3C Cosmetics hỗ trợ làm mã vạch cho các sản phẩm mỹ phẩm công bố. Thời gian đăng ký mã vạch siêu nhanh từ 1 đến 2 ngày làm việc:

Lệ phí đăng ký mã số mã vạch

  • Loại 10 chữ số : Phí: 2. 700. 000 đ – Phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm.
  • Loại 9 chữ số : Phí: 2. 200. 000 đ – Phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm.
  • Loại 8 chữ số : Phí: 2. 000. 000 đ – Phân bổ được cho dưới 100 loại sản phẩm.

Liên hệ: 1900 636133 nhấn phím 1 hoặc gửi Mail: sale@3cshop.vn

Cấu trúc của mã vạch sản phẩm