0901 170 737
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

Mã vạch mỹ phẩm

3C Cosmetics hỗ trợ làm mã vạch cho các sản phẩm mỹ phẩm công bố. Thời gian đăng ký mã vạch siêu nhanh từ 1 đến 2 ngày làm việc:

Lệ phí đăng ký mã số mã vạch

  • Loại 10 chữ số : Phí: 2. 700. 000 đ – Phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm.
  • Loại 9 chữ số : Phí: 2. 200. 000 đ – Phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm.
  • Loại 8 chữ số : Phí: 2. 000. 000 đ – Phân bổ được cho dưới 100 loại sản phẩm.

Liên hệ: 1900 636133 nhấn phím 1 hoặc gửi Mail: sale@3cshop.vn

Cấu trúc của mã vạch sản phẩm

X