0901 170 737
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  5gr

  Hiển thị 1–12 trong 50 kết quả

  Filter by price

  Dẫn xuất Vitamin C

  5.00 out of 5
  60,000 đ31,000,000 đ

  Dẫn xuất Vitamin C

  5.00 out of 5
  60,000 đ31,000,000 đ

  Coenzyme Q10

  5.00 out of 5
  70,000 đ29,000,000 đ

  Coenzyme Q10

  5.00 out of 5
  70,000 đ29,000,000 đ

  Kojic acid

  5.00 out of 5
  50,000 đ4,300,000 đ

  Kojic acid

  5.00 out of 5
  50,000 đ4,300,000 đ

  Màu đỏ tươi

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu đỏ tươi

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu hồng cánh sen

  5.00 out of 5
  60,000 đ

  Màu hồng cánh sen

  5.00 out of 5
  60,000 đ

  Màu hồng phấn

  5.00 out of 5
  45,000 đ

  Màu hồng phấn

  5.00 out of 5
  45,000 đ

  SesaFlash

  5.00 out of 5
  220,000 đ17,000,000 đ

  SesaFlash

  5.00 out of 5
  220,000 đ17,000,000 đ

  Màu cam tươi

  5.00 out of 5
  75,000 đ

  Màu cam tươi

  5.00 out of 5
  75,000 đ

  Màu đỏ nhũ

  5.00 out of 5
  75,000 đ

  Màu đỏ nhũ

  5.00 out of 5
  75,000 đ

  Màu trắng

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu trắng

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu đỏ mận

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu đỏ mận

  5.00 out of 5
  50,000 đ

  Màu đỏ hồng

  5.00 out of 5
  50,000 đ7,000,000 đ

  Màu đỏ hồng

  5.00 out of 5
  50,000 đ7,000,000 đ
  X