Hiển thị 1–15 trong 24 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
45,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock


Xà phòng hóa của chất béo với KOH được sử dụng để chuẩn bị “kali tương ứng với xà phòng “, đó là mềm hơn so với sodium hydroxide phổ biến hơn có nguồn gốc từ xà phòng.

70,000 VNĐ16,250,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

50,000 VNĐ1,600,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

185,000 VNĐ40,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

25,000 VNĐ4,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

50,000 VNĐ7,200,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

25,000 VNĐ13,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

20,000 VNĐ5,125,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

45,000 VNĐ8,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

90,000 VNĐ9,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

40,000 VNĐ7,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 4.50 5 sao

130,000 VNĐ1,700,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

40,000 VNĐ12,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

180,000 VNĐ15,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

110,000 VNĐ14,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao