Hiển thị 1–15 trong 25 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
45,000 VNĐ400,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock


Xà phòng hóa của chất béo với KOH được sử dụng để chuẩn bị “kali tương ứng với xà phòng “, đó là mềm hơn so với sodium hydroxide phổ biến hơn có nguồn gốc từ xà phòng.

70,000 VNĐ3,750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

50,000 VNĐ1,600,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

185,000 VNĐ9,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

45,000 VNĐ400,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

55,000 VNĐ7,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

50,000 VNĐ3,800,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

45,000 VNĐ700,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

140,000 VNĐ750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

78,000 VNĐ2,000,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

40,000 VNĐ1,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 4.50 5 sao

35,000 VNĐ3,750,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

130,000 VNĐ1,700,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

60,000 VNĐ3,400,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao

260,000 VNĐ17,500,000 VNĐ

AVAILABILITY: In stock

Được xếp hạng 5.00 5 sao