Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!

Bạn chọn dịch vụ làm Gel chăm sóc da nào cảu 3C

ul.nice-menu {
list-style: none;
margin-top: 30px;
width: 100%;

}

@-moz-keyframes expand {
0% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}

100% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}
}

@-moz-keyframes expand-bounce {
0% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}

50% {
width: 100%;
}

70% {
width: 70%;
}

80% {
width: 80%;
}

90% {
width: 90%;
}

100% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}
}

@-webkit-keyframes expand {
0% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}

100% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}
}

@-webkit-keyframes expand-bounce {
0% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}

50% {
width: 50%;
}

70% {
width: 70%;
}

80% {
width: 80%;
}

90% {
width: 90%;
}

100% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}
}

@-moz-keyframes shrink {

0% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}

100% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}
}

@-moz-keyframes shrink-bounce {

0% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}

50% {
width: 5px;
}

70% {
width: 70%;
}

80% {
width: 5px;
}

90% {
width: 90%;
}

100% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}
}

@-webkit-keyframes shrink {

0% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}

100% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}
}

@-webkit-keyframes shrink-bounce {

0% {
width: 100%;
padding-left: 20px;
}

50% {
width: 5px;
}

70% {
width: 70%;
}

80% {
width: 5px;
}

90% {
width: 15px;
}

100% {
width: 5px;
padding-left: 0px;
}
}

ul.nice-menu li {
width: 5px;
height: 50px;
line-height: 38px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 3px;
background: transparent;
width: 5px;
}

ul.nice-menu.tight li {
margin-top: 0 !important;
}

ul.nice-menu li {
-moz-animation-name: shrink;
-moz-animation-duration: 0.5s;
-moz-animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-name: shrink;
-webkit-animation-duration: 0.5s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
}

ul.nice-menu.bounce li {
-moz-animation-name: shrink-bounce;
-moz-animation-duration: 0.5s;
-moz-animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-name: shrink-bounce;
-webkit-animation-duration: 0.5s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
}

ul.nice-menu li:hover {
width: 100%;
padding-left: 20px;
-moz-animation-name: expand;
-moz-animation-duration: 0.5s;
-moz-animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-name: expand;
-webkit-animation-duration: 0.5s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
}

ul.nice-menu.bounce li:hover {
-moz-animation-name: expand-bounce;
-moz-animation-duration: 0.5s;
-moz-animation-timing-function: ease-in-out;
-webkit-animation-name: expand-bounce;
-webkit-animation-duration: 0.5s;
-webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
}

ul.nice-menu a {
width: 100%;
text-decoration: none;
font-size: 16px;
font-family: Arial;
color: #727272;
text-shadow: 0px 0px 3px #FFF;
font-weight: none;
position: absolute;
padding: 5px 0px;
padding-left: 20px;
}

ul.nice-menu li.green {
background: rgb(107,186,112);
}

ul.nice-menu li.blue {
background: rgb(78,92,127);
}

ul.nice-menu li.orange {
background: rgb(216,121,40);
}

ul.nice-menu li.dark {
background: rgb(42,32,30);
}

ul.nice-menu li.red {
background: rgb(178,59,30);
}

ul.nice-menu li.bright {
background: rgb(241,249,210);
}

Là đơn vị có chuyên môn nghiên cứu về mỹ phẩm nói chung và các dòng gel chăm sóc cho da nói riêng. 3C luôn biết lợi thế của mình trong các dòng gel chăm sóc da và kết hợp với các nguyên liệu tốt nhất để tạo ra những loại gel mỹ phẩm tốt nhất!

Hướng dẫn làm gel dưỡng ẩm da

Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.