0901 170 737
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  Vitamin

  Xem tất cả 7 kết quả

  Filter by price

  Vitamin A

  5.00 out of 5
  100,000 đ7,800,000 đ

  Vitamin A

  5.00 out of 5
  100,000 đ7,800,000 đ

  Vitamin E

  5.00 out of 5
  30,000 đ71,000,000 đ

  Vitamin E

  5.00 out of 5
  30,000 đ71,000,000 đ

  Pro vitamin B5

  5.00 out of 5
  45,000 đ32,500,000 đ

  Pro vitamin B5

  5.00 out of 5
  45,000 đ32,500,000 đ

  Niacinamide Vitamin B3

  5.00 out of 5
  40,000 đ12,500,000 đ

  Niacinamide Vitamin B3

  5.00 out of 5
  40,000 đ12,500,000 đ

  Dẫn xuất Vitamin C

  5.00 out of 5
  60,000 đ31,000,000 đ

  Dẫn xuất Vitamin C

  5.00 out of 5
  60,000 đ31,000,000 đ

  Vitamin C tan dầu

  5.00 out of 5
  680,000 đ68,750,000 đ

  Vitamin C tan dầu

  5.00 out of 5
  680,000 đ68,750,000 đ

  Vitamin B7

  900,000 đ26,000,000 đ

  Vitamin B7

  900,000 đ26,000,000 đ
  X