0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  Protein và enzyme

  Xem tất cả 12 kết quả

  Filter by price

  EYEpep5

  5.00 out of 5
  165,000 đ31,000,000 đ

  EYEpep5

  5.00 out of 5
  165,000 đ31,000,000 đ

  Coenzyme Q10

  5.00 out of 5
  70,000 đ29,000,000 đ

  Coenzyme Q10

  5.00 out of 5
  70,000 đ29,000,000 đ

  Protein lúa mì thủy phân

  5.00 out of 5
  110,000 đ8,500,000 đ

  Protein lúa mì thủy phân

  5.00 out of 5
  110,000 đ8,500,000 đ

  Lecithin

  5.00 out of 5
  50,000 đ2,000,000 đ

  Lecithin

  5.00 out of 5
  50,000 đ2,000,000 đ

  Antaromonas

  5.00 out of 5
  230,000 đ27,900,000 đ

  Antaromonas

  5.00 out of 5
  230,000 đ27,900,000 đ

  Hilurlip (Liplum)

  5.00 out of 5
  110,000 đ35,000,000 đ

  Hilurlip (Liplum)

  5.00 out of 5
  110,000 đ35,000,000 đ

  SesaFlash

  5.00 out of 5
  220,000 đ17,000,000 đ

  SesaFlash

  5.00 out of 5
  220,000 đ17,000,000 đ

  Trylagen

  5.00 out of 5
  850,000 đ48,000,000 đ

  Trylagen

  5.00 out of 5
  850,000 đ48,000,000 đ

  Lacto-ceramide

  5.00 out of 5
  135,000 đ6,500,000 đ

  Lacto-ceramide

  5.00 out of 5
  135,000 đ6,500,000 đ

  Keratin

  290,000 đ7,500,000 đ

  Keratin

  290,000 đ7,500,000 đ

  Squalane

  100,000 đ133,500,000 đ

  Squalane

  100,000 đ133,500,000 đ
  X