0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

  Bột khoáng

  Các loại bột khoáng thiên nhiên

  Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

  Filter by price

  Silica microspheres

  120,000 đ8,600,000 đ

  Silica microspheres

  120,000 đ8,600,000 đ

  Vegan nylon

  110,000 đ6,500,000 đ

  Vegan nylon

  110,000 đ6,500,000 đ

  Kaolin mỹ

  105,000 đ4,450,000 đ

  Kaolin mỹ

  105,000 đ4,450,000 đ

  Nano TiO2

  185,000 đ40,000,000 đ

  Nano TiO2

  185,000 đ40,000,000 đ

  Magnesium Stearate

  25,000 đ13,300,000 đ

  Magnesium Stearate

  25,000 đ13,300,000 đ

  Bột talc

  5.00 out of 5
  25,000 đ6,250,000 đ

  Bột talc

  5.00 out of 5
  25,000 đ6,250,000 đ

  Titan dioxit tan nước

  5.00 out of 5
  40,000 đ4,500,000 đ

  Titan dioxit tan nước

  5.00 out of 5
  40,000 đ4,500,000 đ

  Titan dioxit tan dầu

  5.00 out of 5
  25,000 đ4,750,000 đ

  Titan dioxit tan dầu

  5.00 out of 5
  25,000 đ4,750,000 đ

  Kẽm oxit

  5.00 out of 5
  40,000 đ3,250,000 đ

  Kẽm oxit

  5.00 out of 5
  40,000 đ3,250,000 đ

  Đất sét Bentonite

  5.00 out of 5
  130,000 đ19,000,000 đ

  Đất sét Bentonite

  5.00 out of 5
  130,000 đ19,000,000 đ

  Kaolin pháp

  5.00 out of 5
  60,000 đ10,000,000 đ

  Kaolin pháp

  5.00 out of 5
  60,000 đ10,000,000 đ

  Bột ngọc trai

  5.00 out of 5
  130,000 đ47,500,000 đ

  Bột ngọc trai

  5.00 out of 5
  130,000 đ47,500,000 đ
  X