0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

Địa chỉ

Nhà máy

Địa chỉ: Lô C8-A CCN Thanh Vinh, Đà Nẵng
Phone: 1900 636133
Email: marketing@3cshop.vn

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1, 79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10
Phone: 0905856115
Email: vu@3cshop.vn

Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Sapphire, 203 Ông Ích Khiêm
Phone: 0978621099
Email: sale@3cshop.vn

Gửi mail cho chúng tôi:

X