Gia công, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu chuyên nghiệp!

Gia công các dòng sản phẩm Trang điểm (Son, Mascara, cushion …)

 • Gia công son dưỡng gel

  Mẫu thử son dưỡng gel Bộ Kit làm son dưỡng gel BÁO GIÁ GIA CÔNG SON DƯỠNG GEL 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 3,772,000 đ 3,562,000 đ 3,352,000 đ 3,143,000 đ 2,933,000 đ 2,724,000 đ 2,514,000 đ 2,305,000 đ 2,095,000 đ Thành phần: Versagel ME 750  ,Aloe vera palmitate  ,Dextrin palmitate [...] More  →
 • Gia công son dưỡng có màu

  Mẫu thử son dưỡng có màu Bộ Kit làm son dưỡng có màu BÁO GIÁ GIA CÔNG SON DƯỠNG CÓ MÀU 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 21,084,000 đ 19,913,000 đ 18,741,000 đ 17,570,000 đ 16,399,000 đ 15,227,000 đ 14,056,000 đ 12,885,000 đ 11,713,000 đ Thành phần: Sáp candelilla ,Màu red 30 [...] More  →
 • Gia công son sáp đỏ thuần

  Mẫu thử son sáp đỏ thuần Bộ Kit làm son sáp đỏ thuần BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP ĐỎ THUẦN 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 23,828,000 đ 22,504,000 đ 21,180,000 đ 19,857,000 đ 18,533,000 đ 17,209,000 đ 15,885,000 đ 14,562,000 đ 13,238,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
 • Gia công son sáp hồng cam

  Mẫu thử son sáp hồng cam Bộ Kit làm son sáp hồng cam BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP HỒNG CAM 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 13,923,000 đ 13,149,000 đ 12,376,000 đ 11,602,000 đ 10,829,000 đ 10,055,000 đ 9,282,000 đ 8,508,000 đ 7,735,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
 • Gia công son sáp đỏ cherry

  Mẫu thử son sáp đỏ cherry Bộ Kit làm son sáp đỏ cherry BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP ĐỎ CHERRY 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 16,673,000 đ 15,746,000 đ 14,820,000 đ 13,894,000 đ 12,968,000 đ 12,041,000 đ 11,115,000 đ 10,189,000 đ 9,263,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
 • Gia công son sáp đỏ cam

  Mẫu thử son sáp đỏ cam Bộ Kit làm son sáp đỏ cam BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP ĐỎ CAM 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 27,761,000 đ 26,219,000 đ 24,677,000 đ 23,134,000 đ 21,592,000 đ 20,050,000 đ 18,507,000 đ 16,965,000 đ 15,423,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
 • Gia công son sáp cam đào

  Mẫu thử son sáp cam đào Bộ Kit làm son sáp cam đào BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP CAM ĐÀO 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 9,444,000 đ 8,919,000 đ 8,395,000 đ 7,870,000 đ 7,345,000 đ 6,821,000 đ 6,296,000 đ 5,771,000 đ 5,247,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
 • Gia công son sáp cam đất

  Mẫu thử son sáp cam đất Bộ Kit làm son sáp cam đất BÁO GIÁ GIA CÔNG SON SÁP CAM ĐẤT 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg 50Kg 100Kg 250Kg 500Kg 1000Kg 10,948,000 đ 10,340,000 đ 9,731,000 đ 9,123,000 đ 8,515,000 đ 7,907,000 đ 7,299,000 đ 6,690,000 đ 6,082,000 đ Thành phần: Ceresin wax  ,Sáp candelilla  ,Màu [...] More  →
Updating…
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.