0978621099 | 0905856115
sale@3cshop.vn

3C Cosmetics là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nguyên liệu Mỹ Phẩm tại Việt Nam!

CHỌN NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÍNH GIÁ
Chất nền
Chất nhũ hóa
Chất tạo gel - Tạo bọt
Bơ và sáp
Dầu nền
Tinh dầu
Chiết xuất
Bột
Potein và vitamine
Acid Bazơ Muối
Chất bảo quản
Hương thơm
Nguyên liệu mới
KHỐI LƯỢNG MUỐN LÀM (kg)

-

+

TỶ LỆ SỦ DỤNG
(Theo khối lượng hoặc %)

Phí gia công: 0

Phí chiết rót: 0

Thành tiền: 0

X